664 931 229 biuro@szkolaarka.pl

Kadra pedagogiczna

Naszą kadrę stanowią osoby, które w swojej pracy jak i w życiu osobistym kierują się wartościami chrześcijańskimi. Wychowawcy z pasją, stale rozwijający swoje umiejętności i podnoszący kwalifikacje.

W Szkole Podstawowej Arka każdy nauczyciel jest wychowawcą, świadomym, że nauczanie jego przedmiotu jest środkiem służącym do tego, żeby uczniowie przyswajali wiedzę, nabywali dojrzałość i rozwijali w jak najwyższym stopniu swoje zdolności i wprawiali się w praktykowaniu cnót. Zasadnicza praca nauczycieli polega na współpracy z rodzicami uczniów, zachęcaniu do pracy każdego ucznia, pomocy w jego dojrzewaniu jako osoby i w osiąganiu umiejętności samodzielnego działania.

Działanie edukacyjne nauczyciela nie jest owocem indywidualnego planu, lecz solidarnego i skoordynowanego działania w zespole wychowawców. Zespół nauczycieli pracujących z tą samą grupą uczniów stanowi zespół edukacyjny. Są to specjaliści sprawujący różne funkcje dydaktyczne lub wychowawcze, którzy zgodnie i w porozumieniu działają na rzecz jak najpełniejszego wychowania każdego ucznia.

Nasz zespół tworzą:

KAROLINA SOKOŁOWSKA

Karolina Sokołowska -dyrektor Szkoły Podstawowej Arka. Nauczyciel przyrody, biologii oraz chemii. Studiowała na kilku wydziałach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżnia ją pasja do edukacji. Jest autorką i nauczycielem prowadzącym zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne. Z zamiłowania baczny obserwator przyrody, miłośnik wędrówek oraz spotkań z przyjaciółmi.

 

MARIA STAŚKIEWICZ

Maria Staśkiewicz – absolwentka edukacji elementarnej i języka niemieckiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozumie specyfikę nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zna metodykę i dydaktykę nauczania języka niemieckiego i twórczo wykorzystuje tę wiedzę w procesie nauczania na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiada bogaty warsztat pracy w zakresie: działań plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także działań służących rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci.

ANNA PISAREK

Anna Pisarek –  logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obecnie studentka  neurologopedii. Ukończyła wiele szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, m.in.: Makaton, fonogesty, kurs języka migowego, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych, metoda Knillów w pracy  z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

MARTA KACZMAREK

Marta Kaczmarek –  z zamiłowania i wykształcenia nauczyciel języka angielskiego, nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz psycholog. Studia ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z energią, zapałem i zaangażowaniem oddaje się pracy z dziećmi. Prywatnie pasjonatka kina, teatru, muzyki lat 80 oraz jazdy na rolkach.

PIOTR WEBER

Piotr Weber – katecheta w Szkole Podstawowej Arka w Nowym Tomyślu. Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy. Absolwent teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Studium Liturgiczno-Muzycznego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Zajęcia prowadzi z użyciem instrumentów muzycznych i różnorodnych prac plastyczno-technicznych. Organista kościelny i kierownik scholi parafialnej. Ojciec pięciorga dzieci. Interesuje się turystyką rowerową i stolarstwem.

Czytaj dalej: Organ prowadzący


Scroll to Top
Call Now ButtonPrzedszkole Rodzinne Arka