664 931 229 biuro@szkolaarka.pl

Model edukacyjny

Model Edukacyjny Szkoły Podstawowej Arka oparty jest na fundamencie edukacji spersonalizowanej. Jego celem jest umożliwienie każdej osobie osiągnięcia jak najwyższego stopnia rozwoju jej możliwości i zdolności oraz dojrzałości, koniecznej do podejmowania istotnych decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny, jak również umiejętności własnego osądu rzeczywistości.

Wychodząc od powyższych założeń Szkoła Arka, poprzez codzienne zajęcia, zapewnia uczniom edukację spersonalizowaną, czyli traktującą każdego ucznia jako wyjątkową i niepowtarzalną osobę i stwarzającą mu możliwości przyswajania wiedzy, rozwoju zdolności i kształtowania cnót w stopniu gwarantującym jak najpełniejsze wykorzystanie jego osobistego potencjału. Celem kształcenia jest przygotowanie każdego ucznia, poprzez osobisty plan edukacyjny, do coraz doskonalszego życia tak, aby umiał odnajdować radość w dobrze wykonywanej pracy, w przyjaźni z innymi oraz w solidarnym i skutecznym działaniu na rzecz rozwoju społeczności ludzkiej.

Styl wychowania w projekcie edukacyjnym Arki zakłada spójność życia oraz szczęście płynące z dobrowolnego zaangażowania. Styl ten obecny jest w całym procesie wychowawczym i można go dostrzec w wielu codziennych drobiazgach, takich jak sposób obcowania z ludźmi, stała radość, dbałość o rzeczy materialne, czystość.

Czytaj dalej: Organ prowadzący


Scroll to Top
Call Now ButtonPrzedszkole Rodzinne Arka