664 931 229 biuro@szkolaarka.pl

Profil absolwenta

Naszym celem jest nauczyć naszych podopiecznych: MYŚLEĆ, KOCHAĆ I PRACOWAĆ.

Pragniemy, aby dzieci jako dorośli ludzie odznaczali się wieloma cnotami, potrafili w sposób wolny i odpowiedzialny żyć w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami, aby nie tylko sami byli ludźmi szczęśliwymi, ale również potrafili dawać szczęście innym.

Profil absolwenta Szkoły Podstawowej Arka

Rozwój intelektualny

Uczeń:
 • czuje radość z uczenia i zdobywania wiedzy,
 • przejmuje odpowiedzialność za swoją naukę i samokształcenie,
 • potrafi wykorzystywać wiedzę w praktyce,
 • potrafi poprawnie formułować swoje wypowiedzi,
 • potrafi myśleć twórczo, logicznie i samodzielnie,
 • potrafi określić swoje zainteresowania i dzielnie je rozwija.

Rozwój duchowy

Uczeń:
 • nawiązuje przyjazną relację z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, czytanie Pisma Św. uczestnictwo we Mszy świętej, rekolekcjach,
 • potrafi odróżnić dobro od zła,
 • jest tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów
 • szanuje drugiego człowieka bez względu na jego pozycję materialną, czy przekonania,
 • zna i docenia wartość rodziny,
 • jest wrażliwy na potrzeby ludzi chorych, biednych i samotnych.

Rozwój społeczny

Uczeń:
 • bierze odpowiedzialność za swoje czyny,
 • bezinteresownie pomaga innym i angażuje się w działania na rzecz innych,
 • potrafi pracować w grupie i samodzielnie,
 • odnosi się z szacunkiem do dorosłych i rówieśników,
 • wspiera i otacza opieką młodszych, jest aktywny w niesieniu pomocy,
 • zachowuje się kulturalnie,
 • dba o wygląd oraz ład i porządek wokół siebie.

Rozwój emocjonalny

Uczeń:
 • ma poczucie własnej wartości, zaufanie do siebie,
 • potrafi umiejętnie rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje uczucia,
 • stara się słuchać i zrozumieć innych,
 • posiada umiejętność nawiązywania właściwego kontaktu z innymi ludźmi,
 • jest zdolny do głębokich, przyjacielskich relacji.

Rozwój patriotyczny

Uczeń:
 • ma poczucie przynależności do swojego narodu,
 • rozumie czym jest postawa obywatelska i patriotyzm,
 • interesuje się historią, tradycją i kulturą ojczystą,
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym,
 • szanuje symbole narodowe i religijne,
 • jest dumny z tego, że jest Polakiem.

Rozwój fizyczny

Uczeń:
 • dba o zdrowy styl życia, uprawia sport i prawidłowo się odżywia,
 • rozwija swoje zainteresowania sportowe,
 • aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny.

Rozwój kulturalny

Uczeń:
 • zna i rozwija swoje zainteresowania kulturą i sztuką,
 • uczestniczy w wystawach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, itp.,
 • prezentuje swoje prace i osiągnięcia,
 • rozwija swoje talenty i zainteresowania także poza szkołą,
 • posiada umiejętność autoprezentacji i publicznych wystąpień.

Czytaj dalej: Program wychowawczy


Scroll to Top
Call Now ButtonPrzedszkole Rodzinne Arka