664 931 229 biuro@szkolaarka.pl

Tutoring

W Szkole Podstawowej Arka prowadzony jest tutoring. Tutor to nauczyciel, który pomaga rodzicom i uczniowi wyznaczyć osobiste cele edukacyjne, i jednocześnie stara się o zachowanie jedności kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Poznanie zdolności, potrzeb i zainteresowań ucznia ma na celu wspieranie go we właściwym rozwoju intelektualnym, społecznym i moralnym. Ostatecznie, chodzi o umożliwienie dzieciom osiągnięcia szczęścia w życiu osobistym i w relacjach z innymi ludźmi.

Czytaj dalej: Wszechstronny rozwój


Scroll to Top
Call Now ButtonPrzedszkole Rodzinne Arka