664 931 229 biuro@szkolaarka.pl

Wszechstronny rozwój

Zwracamy uwagę na integralność osoby ludzkiej: jej fizyczność, rozum, wolę, uczucia oraz zmysł transcendentny.

Rozwój intelektualny dziecka traktujemy jako nierozerwalnie związany z rozwojem wszystkich innych sfer. Stąd, oprócz wysokiego poziomu edukacji, w Szkole Arka promujemy różne formy aktywności fizycznej. Jednocześnie kładziemy nacisk na naukę samodzielnego myślenia i poszukiwania prawdy. W końcu staramy się wzmacniać wolę dzieci tak, aby były w stanie w sposób wolny stanąć po stronie odnalezionej prawdy i przezwyciężać trudności, które napotykają.

Czytaj dalej: Edukacja przyszłości


Scroll to Top
Call Now ButtonPrzedszkole Rodzinne Arka